slorp

Score
21,933
Kudos
1
lads on tour
lad gang
married to mitra

DO U EVER JUST WANNA MCFUCKIN DIE BRUH??

Gabh mo ghaol, gabh mo thìr

Gabh mi far nach urrainn dhomh seasamh

’S coma leam, tha mi saor fhathast

Chan urrainn dhuibh an speur bhuam a gabhail

~~~~~~~~cheeky feature section~~~~~~~~

my beautiful wife mitra sang the most legendary song to exist and i love it u should listen

https://vocaroo.com/i/s0RVrSr6wFFf