bouquet

Score
444
Kudos
9
24
single

Long may he reign.