Pregnant

Score
0
Kudos
0
Śmieję się z twojej brzydkiej stopy, dziewczyno.